O2MATE

Ready to O2MATE your care?

O2Mate Cloud

Ademhaling centraal. Ook bij low-care zorg

“Gedaan met tellen! De Oxypoint O2MATE registreert de ademhaling van de patiënt realtime en digitaal.” Waarom dat belangrijk is? De ademhaling is één van de belangrijkste indicatoren van het algemeen welzijn van een patiënt. De eerste tekenen van achteruitgang of complicaties worden immers zichtbaar in het ademhalingsignaal. De beschikbaarheid van accurate en actuele ademhalingsmetingen is dus essentieel voor een optimale opvolging en kan het verschil betekenen. Daarom ijvert Oxypoint om, net zoals op high-care afdelingen, de ademhaling ook bij low-care zorg een meer centrale rol geven bij de opvolging van patiënten.

O2Mate Monitoring
icoontje comfort

Premium comfort voor de patiënt

icoontje zuurstof

Optimaal zuurstofverbruik

icoontje opvolgen

Registratie van de ademhaling

plug & play

Therapie op maat

Customize

Betere therapie

Logging

Automatisch loggen in het patiëntendossier

O2MATE. Meten is weten.

Doorgaans worden de vitale patiëntparameters 3 keer per dag opgemeten. De ademhalingsfrequentie is hier één van. Bij gebrek aan dure monitoring apparatuur wordt deze gemeten door de borstkasbewegingen van de patiënt manueel te tellen en de frequentie per minuut uit te rekenen. Ademhaling is echter een fluctuerend gegeven en is zeer vatbaar voor omgevingsinvloeden. 3 puntmetingen per dag zeggen dan ook zeer weinig en ze zijn vatbaar voor menselijke fouten. Belangrijk, aangezien de arts hier zorgbeslissingen op baseert. Hoe kan Oxypoint helpen? De Oxypoint O2MATE registreert de ademhaling van de patiënt gewoon realtime en digitaal!

Oxypoint Ziekenhuis - foto @FrederikBeyens

Patiënt-individuele parameter hub

Aanvullend op het registreren van de ademhaling, kan O2MATE ook verbonden worden met naburige sensoren zoals wearables om ook andere vitale parameters op te volgen (zuurstofsaturatie, lichaamstemperatuur, hartslag, etc.). De gecapteerde data wordt realtime doorgestuurd naar het achterliggende dataplatform en kan automatisch worden geregistreerd in het EPD (elektronisch patiëntendossier).

Zo krijg je als arts naast accurate data ook een accurate datahistoriek en kan je via trendanalyse en patroonherkenning meer geïnformeerde zorgbeslissingen nemen. Voor de verpleging zorgt O2MATE voor zekerheid, een verlaagde werkdruk en minder administratie. Kortom, gemoedsrust. Er is maar één bijwerking: meer tijd voor persoonlijkere en nóg kwalitatievere zorg.

Oxypoint Wareables

Zorg op maat dankzij Oxycloud

Oxycloud is de krachtige, virtuele motor achter O2MATE. Het is een webbased softwareplatform waar alle door O2MATE verzamelde data samenkomt en wordt verwerkt door slimme algoritmes. Oxycloud biedt de mogelijkheid de verzamelde gegevens automatisch in te vullen in het EPD, en presenteert ook alles in een overzichtelijk, persoonlijk dashboard. Zo heb je in 1 klik alle nodige gegevens realtime bij de hand.

Oxycloud opent de deur naar zorg op maat. Door algoritmes voor trend-analyses en patroonherkenning los te laten op de voortdurende instroom van relevante parameters, kan de zorg beter en sneller aangepast worden aan de precieze noden van de patiënt.

O2Mate Cloud

Zuurstoftherapie 2.0

Met O2MATE verwelkomen we zuurstoftherapie eindelijk tot het digitale tijdperk! Het toestel wordt namelijk aangesloten op de vertrouwde zuurstofaansluiting naast het patiëntenbed en is uitgerust met hypergevoelige elektronica voor het toedienen van slimme zuurstoftherapie: gepersonaliseerd, data-gedreven en efficiënter dan ooit tevoren. O2MATE volgt naast de patiënt ook de therapieparameters op. Gegevens zoals het voorgeschreven debiet, de effectieve zuurstofafgifte en de therapietrouw worden zorgvuldig geregistreerd en zijn beschikbaar in het Oxycloud dashboard.

Net zoals bij de revolutionaire Oxypoint O2COMFORT, bevat het toestel ook een comfortmodus die enkel bij inademing een dosis zuurstof toedient. Hiermee maken we komaf met de nare bijwerkingen van een continue zuurstoftoevoer en gaan we verspilling tegen. Een win-win voor iedereen!

O2MATE