Zuurstofverspilling tegengaan

Zuurstofverspilling tegengaan

De comfortmodus vermindert het ineffectieve gebruik van zuurstof aanzienlijk. Het is duidelijk dat er in het geval van continue toediening tijdens de uitademing geen zuurstof door de patiënt kan worden opgenomen. Dus alle extra zuurstof, die wordt toegediend tijdens dit deel van de ademhalingscyclus, is verspild.

Bovendien blijven veel flowmeters open als patiënten vertrekken voor onderzoek of wanneer ze naar de badkamer gaan. Omdat de comfortmode reageert op de ademhaling van de patiënt, wordt er geen zuurstof tussen therapiesessies verspild.

Vanwege deze besparing op zuurstof (en op nutteloze bevochtigers) en het verbeterd therapeutisch effect op patiënten, verdient de O2COMFORT flowmeter (met een verwachte levensduur van ten minste 8 jaar) zichzelf terug in 3 tot 4 jaar.

Kwantificering van het zuurstofverbruik

Om het verminderde zuurstofverbruik te kwantificeren, voerden we verschillende studies uit.

Zo noteerden we het totale zuurstofverbruik gedurende 4 maanden op de afdeling cardiochirurgie van het Antwerpse Universitair ziekenhuis. De klassieke zuurstofflowmeters (met alleen continue flow) werden elke week geroteerd met onze O2COMFORT flowmeters (met gemengd gebruik: continu en comfortflow).

Zoals te zien is, wordt het verbruik uitgedrukt als een blokgolf met een lagere consumptie tijdens de Oxypoint-weken en hoger verbruik tijdens de klassieke weken. In totaal kon een vermindering van het zuurstofverbruik met 75% worden vastgesteld tussen de weken met gemengd gebruik en de weken met enkel continue flow. Tijdens beide periodes werden dezelfde zuurstofsaturatieniveaus bij de patiënten gemeten.

grafiek verbruik na studie van 4 maanden op de afdeling cardiochirurgie van het UZA

Zuurstofbesparing afhankelijk van de ziekenhuisafdeling

We deden ook een analyse van het zuurstofverbruik op de afdeling pneumologie van het Universitair Ziekenhuis Gent.

De setup van de studie was vergelijkbaar met deze in het UZA, alleen hier werden de flowmeters elke twee weken verwisseld gedurende 3 maanden. Veel van de patiënten tijdens deze analyse hadden COPD. Deze patiënten ademen meestal door de mond en/of meer oppervlakkig waardoor ze moeilijker zuurstoftherapie in comfortmode kunnen ontvangen. De triggering van de zuurstofdosis is immers afhankelijk van de negatieve ademhalingsdruk die wordt gegenereerd via de neusbril.

Hierdoor was het gebruik van de continue mode meer gangbaar dan op het UZA. Niettemin, werd er op het einde van de studie een totale vermindering in het zuurstofgebruik met 40% vastgesteld.

grafiek verbruik na studie van 3 maanden op de afdeling pneumologie van het UZ Gent