cedric oxypoint productontwikkelaar

Productontwikkelaars, de moderne uitvinders of innovatiegoeroes

O2NOME is geen futuristische machine om mee naar de maan te vliegen, wel dé manier om mobiele zuurstoftherapie te optimaliseren voor patiënt, ziekenhuispersoneel én zuurstofleverancier. Cedric Van Steenkiste, Product Developer bij Oxypoint sinds 2016, vertelt over zijn afstudeerproject: O2NOME, een slim systeem dat ziekenhuizen autonoom maakt op vlak van mobiele zuurstofvoorziening. Wat begon als een paar schetsen en een oprechte interesse in MedTech, behaalde in 2017 de Paul-Verhaert-award voor innovatie en groeide inmiddels uit tot een Europees innovatiedossier van 200.000 euro.

Waar is het idee ontstaan?

Cedric: “Oxypoint contacteerde de studierichting Productontwikkeling op zoek naar een student die hen kon bijstaan bij het uitwerken van enkele visualisaties. Daar ging ik maar al te graag op in! Al tijdens het eerste kennismakingsgesprek raakten we vervlochten in een boeiend gesprek over zuurstoftherapie en de verschillende opportuniteiten die innovatie binnen de sector kan bieden. Zo werden ook de beginselen van wat later O2NOME zou worden besproken. Met Oxypoint aan m’n zijde besloot ik mijn masterproefproject op dit idee te baseren.”

 

innovatieve zuurstoftherapie met Oxypoint

Waarom iets uitvinden voor de medische wereld?

Cedric: “De zorgsector is een echte speeltuin voor innovatie. Vernieuwing kan er zaken verwezenlijken dat een échte impact heeft op mensenlevens. Het raakt me dat de sector vaak blijft hangen in verouderde routines en protocollen, terwijl het ook veel efficiënter kan.  Om gevestigde denkpistes en gewoontes te doorbreken leerde ik dat er niets belangrijker is dan productontwikkelaars, ziekenhuisstakeholders en onderzoekers bij elkaar te brengen en samen ergens naar toe te werken. Enkel zo kan je assumpties valideren, situaties optimaliseren en mensen écht vooruit helpen.”

oxypoint innovation in healthtech

Hoe verliep de ontwikkeling van O2NOME?

Cedric: “De afgelopen twee jaar was O2NOME het onderwerp van een Crosscare-subsidietraject in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Gedurende dit traject werd het concept in verschillende ziekenhuizen in binnen en buitenland gevalideerd en bijgestuurd tijdens co-creatiesessies die in samenwerking met zorgproeftuinen zoals Licalab (BE) en Slimmer Leven (NL) verliepen.  Hierbij was het belangrijk om eerst de huidige problematiek grondig in kaart te brengen en te valideren. Zo identificeerden we de chaotische flessenlogistiek, de zware werklast voor het personeel en zuurstofverspilling als de kernproblemen in dit gegeven. Om een antwoord te bieden op al de kernproblemen groeide O2NOME door de iteratieve samenwerking uit tot een totaalconcept van slimme zuurstofflessen, een centrale vulinstallatie, stockageunits op de afdeling en een overkoepelend softwareplatform. Tussen deze verschillende schakels vindt datacommunicatie plaats zodat de locatie van elke fles, alsook de therapie opgevolgd kan worden."

feedback op innovatieve zuurstoffles

"Gebruikmakend van de innovatieve interface op de fles en visuele feedback kunnen verpleegkundigen eenvoudigweg de resterende gebruikstijd aflezen en bovendien wegen de slimme flessen nog maar een fractie van de huidige modellen. Beide zaken zorgen voor een optimaal gebruiksgemak. Daarnaast ligt optimalisatie van de zuurstofvoorzieningen aan de basis van het ontwerp. De integratie van Oxypoint-technologie in de slimme zuurstofflessen is namelijk dé key factor in het O2NOME-verhaal. Dit garandeert een optimaal gebruik van zuurstof, maar ook meer comfort voor de patiënt en het ziekenhuispersoneel. De feedback van de gebruikers was fantastisch!"

slimme zuurstoffles van Oxypoint in ziekenhuizen

Hoe ziet de toekomst van O2NOME er uit?

Cedric: “Gedurende dit CrossCare-traject kwamen we tot het inzicht dat er in het ontwikkelingsverhaal een logische tussenstap mogelijk is, die zich momenteel net iets dichter bij huis bevindt. Waar O2NOME toespitst op het mobiele gegeven (zuurstofflessen), kan de ontwikkelde technologie ook enorme opportuniteiten bieden wanneer deze geïntegreerd wordt in stationaire zuurstoftherapie (flowmeters). Het opent onder meer de deur naar een betere patientopvolging aan de hand van vitale parameters. Stationaire zuurstoftherapie is natuurlijk de forte van Oxypoint. Gewapend met die knowledge of the application, kwam O2MATE tot stand."
 

O2NOME zuurstofinnovatieconcept van Oxypoint

De Oxypoint O2MATE is geen gewone flowmeter, maar een smart patient companion: Zo kan O2MATE niet enkel slimme zuurstoftherapie toedienen aan patiënten, maar registreert het tevens het adempatroon van de patiënt waarna de data automatisch wordt weggeschreven in het elektronische patiëntendossier. Een koppeling aan wearables en sensoren maakt het bovendien mogelijkheid ook de andere vitale patiëntparameters te registreren en weg te schrijven. Via slimme data-analyse op het bijhorende softwareplatform kan de medische professional de patiënt op een eenvoudige wijze optimaal opvolgen en waar nodig medische beslissingen maken. Resultaat: minder administratie, lagere werkdruk en hogere zorgkwaliteit. De intelligentie die in O2MATE gebouwd wordt zal naadloos geïntegreerd kunnen worden in O2NOME. De innovatie vormt dus  een brede basis waar andere innovaties op kunnen inhaken. 

Ontdek de smart patient companion 

O2MATE toekomst van zuurstoftherapie

Oxypoint, not just a job, hoor ik?

Cedric: “Na de intensieve samenwerking tijdens mijn masterproef was er een hechte band ontstaan met het Oxypoint-team. In het verlengde hiervan ben ik dan ook onmiddellijk voor een job bij Oxypoint gegaan toen ik de kans aangeboden kreeg! Ik ben zo gebeten door de Oxypoint-technologie en blij dat ik samen met dit team elke dag kan sleutelen aan de toekomst in de zorgsector. Daar haal ik veel energie uit!”

Vond je het interview met Cedric van Steenkiste boeiend en wil je meer weten over de innovaties? 

Stuur hem gerust een mailtje: cedric.vansteenkiste@oxypoint.eu 

cedric oxypoint productontwikkelaar
Back to overview