logo Interreg Crosscare

Oxypoint haalt CrossCare subisidie binnen

Oxypoint haalt CrossCare subisidie binnen

Oxypoint werkt in het kader van het EU-project CrossCare aan het project O2NOME. Dit project biedt een oplossing voor de hedendaagse problematiek omtrent zuurstoftherapie in ziekenhuizen. De visie van Oxypoint is een geoptimaliseerde zuurstoftherapie, met meer comfort en mobiliteit voor de patiënt. In nauwe samenwerking met de Belgische en Nederlandse proeftuinen Licalab en Slimmer Leven wordt het concept afgetoetst met de verschillende stakeholders in het ziekenhuis via iteratieve co-creatiesessies en gebruikerstesten. Door integratie van de gepatenteerde Oxypoint technologie en in te spelen op actuele trends en opportuniteiten zoals Internet of Things (IoT) en personalisatie van de therapie, brengt Oxypoint ziekenhuis zuurstoftherapie naar de 21e eeuw.

Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer informatie over de actuele resultaten vindt u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.

Back to overview