Het belang van comfort

Het belang van comfort

Oxypoint definieert 'comfort' als 'het verminderen of verlichten van het ongemak van een patiënt bij het toedienen van zuurstof gedurende een aanhoudende periode'. Het belangrijkste ongemak bij zuurstoftherapie is het uitdrogen van de neus en slijmvlies van de bovenste luchtwegen dat kan leiden tot een koudegevoel, (ernstige) irritatie, neusbloedingen en hoofdpijn. Dit ongemak is de belangrijkste reden waarom patiënten de zuurstoftherapie onderbreken door de canule uit de neus te halen. Verhoging van het comfort van de patiënt betekent daarom het vermijden van het uitdrogen van de neus en luchtweg.

Kwantificering van comfort

Tijdens de uitademing is de lucht die uit de longen komt verzadigd met water (aangegeven door een relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 100%).

In deze studie (zie figuur) wordt relatieve vochtigheid geregistreerd in de neusholte met een vochtigheidssensor in de neus.

Het "blanco"-deel stelt de relatieve vochtigheid voor bij de ademhaling van omgevingslucht zonder extra zuurstof.

De markeringen "Continu 1" tot "Continu 5" tonen het effect op de relatieve vochtigheid aan wanneer de continue zuurstofstroom wordt verhoogd van 1 l/min tot 5 l/min.

Het belang van comfort - relatieve vochtigheidsgrafiek

Relatieve vochtigheid in comfortmode versus continue mode

Er wordt een uitdroging van het neusslijmvlies waargenomen, recht evenredig met de toenemende zuurstofstroom. Tussen de continue zuurstofstromen werd ook de relatieve vochtigheid tijdens comforttherapie (1 tot 5 zuurstofequivalent) gemeten.

Zoals te zien is, keert binnen één of twee seconden de relatieve vochtigheid terug naar normaal. Daarom kan worden gesteld dat de comfortmode inderdaad comfortabeler is omdat de negatieve bijwerkingen, die worden waargenomen tijdens continue zuurstoftoevoer (uitdroging), afwezig blijven.