Artikel Oxypoint Newsweek

Extra zuurstof voor ziekenhuizen - NEWSWEEK

Geen beter moment om zuurstoftherapie onder de aandacht te brengen dan in volle coronacrisis. Een geluk bij een ongeluk voor scale-up Oxypoint. Innovatieve zuurstof- toediening in ziekenhuizen is al jarenlang hun stokpaardje. Mét succes.

door Nina Dillen - NEWSWEEK 

Waarover gaat het artikel?

Oxypoint is een spin-off van de UA. Bio-ingenieur Philip en zijn compagnon Dirk Borgonjon brachten een vernieuwende flowmeter voor ziekenhuizen op de markt. Nu werken we in een door corona voortgestuwde stroomversnelling aan een tweede innovatie.

We willen de gezondheidszorg verbeteren met oplossingen die vertrekken vanuit ademhaling!

Hierdoor herstelt de patiënt sneller. Kortom, we zorgen voor innovatie in zuurstoftherapie die al 100 jaar op dezelfde manier verloopt. 

Een traditionele flowmeter zorgt voor ongemakken: zoals uitdroging en korstjes in de neus. En de O2COMFORT een toestel dat de natuurlijke ademhaling van de patiënt volgt en alleen bij het inademen zuurstof afgeeft, verbeterde dat. 

Met dertig ziekenhuizen in ons land zijn er 3.000 flowmeters in gebruik. We zijn ook gestart met testen in Zweden, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.’

 

Hoe groot is jullie bedrijf intussen?

"We zijn met drie begonnen in 2011. Toen de CEO mee aan boord kwam is de bal aan het rollen gegaan. 

We zijn met acht in huis: 

  • een business developer
  • een biomedicus
  • een productontwikkelaar
  • marketing-en salesmensen 

Compact blijven is volgens mij belangrijk, want dan ben je wendbaar. Om snel te schakelen in onvoorziene omstandigheden moet je flexibel blijven. Zeker in tijden van crisis.  "In een ideale wereld is er volgens mij een symbiose van die kleine, flexibele innovators, ondersteund door de grotere bedrijven," zegt Philip. 

 

"Start-ups zijn de zuurstof die het vuur van de innovatie aanwakkeren," - Philip Hendrickx

 

Volgende mijlpaal 

Door flowmeters te installeren en een goede band met het medisch personeel op te bouwen hoorden we een nood naar toestellen die ademfrequentie van patiënten meten. Daarom ontwikkelden wij technologie die automatisch gegevens van patiënten leest. Een slimme assistent die vitale parameters toevoegt aan het elektronisch patiëntendossier. 

Enkel maar voordelen:

  • Dit spaart tijd voor de verpleging;
  • Accuratere resultaten, want het meten gebeurt vandaag letterlijk 'op het oog';
  • Lager besmettingsgevaar, want nu kan meten en regelen van zuurstofinname op veilige afstand gebeuren, wat het zorgpersoneel niet in gevaar brengt. 
  • De smart patient companion kan mee naar huis om parameters op te volgen, want ziekte sneller kan opsporen. 

 

Wanneer is de technologie klaar? 

Oxypoint wil O2MATE via een versnelde procedure op de markt brengen. Zeker met een tweede golf in acht genomen. Aandacht voor zuurstof is meer dan ooit relevant. Idealiter vinden we kapitaal of partners om expansie naar het buitenland te ondersteunen. 

 

Innovatie in ziekenhuizen. What about it? 

Zorgsector is redelijk conservatief en verandering is traag. Er zijn veel beslissingsnemers en voorwaarden zijn (terecht) heel streng. Dat keurslijf zet soms een rem op innovatie. Tegelijk is innoveren in de gezondheidszorg erg inspirerend. Productontwikkelaar Cedric bevestigde dit al in een artikel over innovatie in draagbare zuurstoftherapie. 

"Medische toekomst bruist dan ook van mogelijkheden," concludeert Philip. "Vitale parameters kunnen thuis automatisch en op een niet-invasieve manier gemeten worden. Die data komt rechtstreeks bij de artsen via AI of IoT. Zo kunnen artsen hun patiënten beter opvolgen, al dan niet met respect voor social distancing!" 

philip in newsweek
Back to overview