Oxypoint brengt innovatie in telewerken

Hoe Oxypoint zuurstof geeft, ook vanuit zijn kot:

 6 stappen om tot innovatie te komen in coronatijden!

Vanuit ons kot! 

Sinds 13 maart staat het land even stil. We weten allemaal hoe onwaarschijnlijk het was om ons werk plots te doen vanuit ons kot.  Eerst misschien niet zo’n gek idee, want we willen met z’n allen al langer telewerken, minder in de file staan en wat vaker bij de kids te zijn.  Maar zo’n 33 dagen later mijmeren we weg bij de gedachte aan een gezellige babbel aan de koffiemachine of een inspirerend gesprek op een bankje in het park tijdens de lunch. 

Bij Oxypoint missen we elkaar ook! Maar door elke dag hour-one and hour-done met elkaar door te brengen zijn we steeds op de hoogte van elkaars to-dootjes en kunnen we elkaar blijven inspireren en helpen. Zo tackelen we als team de problemen van de dag.. Hier grijpen we elke kans om de behoudsgezindheid achterwege te laten. Zelfs vanuit ons kot zijn we creatief genoeg om de sfeer erin te houden. 

 

fun factor bij Oxypoint

De fun-factor

Geef toe, we zijn allemaal vertrouwd met de user interface van een gekend videochat-programma (no Product Placement). We gebruiken het meerdere keren per dag. Toch blijft het decor bij Oxypoint nooit hetzelfde! Terwijl de meesten al voldoende informatie hebben verzameld over de kamerplanten, de feng shui van de reeds vertrouwde huiskamers/ bureaus van onze collega’s en intussen ook de gezichten van de kinderen, is er bij Oxypoint elke dag ruimte voor een jack in the box! 

Om de quarantaine wat spannender te maken, krijgen we elke dag een nieuwe uitdaging voorgeschoteld.. 
 

Zo zijn de volgende al de revue gepasseerd: 

  • neem een special guest mee 
  • stel jouw collega eens voor aan de hand van je achtergrondafbeelding
  • doe je mooiste tenue aan 
  • verkleed je alsof je vanavond al naar jouw favoriete reisbestemming trekt 
  • beeld een Vlaamse muzikale klassier uit

En neen, we hebben niet gewoon veel tijd. De fun-factor is de clue en dat is niet zomaar. 

“De virtuele contactmomenten verlopen volgens een specifieke aanpak. In theorie bewaak ik als CEO de verhouding tussen constructieve en kritische noten in zo’n videochat-meeting. 

De wereld is in crisis, het nieuws prikkelt ons voortdurend met negatieve gedachten. Het evenwicht tussen positieve en negatieve elementen is verstoord. Door meer constructieve noten in te lassen en voldoende ruimte te laten voor de persoonlijkheden van elke deelnemer, behoud ik een positieve sfeer in ieders huiskamer! Niet makkelijk, want het is ontzettend druk, de situatie wijzigt snel en een groot deel van de non-verbale communicatie valt weg. Als die fun-momenten er niet zouden zijn, swingt de stress de pan uit. Als leader of the pack moet je wel creatief zijn om iedereen op dezelfde lijn te houden. En er zit nog meer in de trukendoos!” beschrijft Wout Van Roost, CEO van Oxypoint, a.k.a. leader of the pack. 

De methode die Wout toepast is ook laboratoriumgewijs ontstaan. Hij heeft ze ontwikkeld en samen met een Nederlandse businesspartner op de markt gebracht. 

Collega Philip, co-founder van Oxypoint, is naar Nederland gereisd om zich de methode eigen te maken en vandaag wordt ze gretig én met resultaat toegepast om de teamprestaties op peil te houden. 

“Door complementaire persoonlijkheden aan te werven, vangen we elkaar op in stresssituaties zoals deze”, meent Wout.  “Door daarbovenop ook nog eens voldoende plezier te incorporeren zorgen we voor een klimaat waar serendipity, innovatie en nieuwe ideeën ontstaan. Dat is geen rocket science!”  

Team Fun leren kennen?

There is more where that came from

“De aanpak ontkiemde in Brazilië. Een inspirerende professor vertelde me zijn onbewezen filosofie. Ik hapte toe, maar in de wetenschap moet je aanpak bewezen, peer-reviewed en ook nog eens empirisch bewezen zijn! Hij plantte het zaadje en ik ben die aanpak blijven omarmen. 

De basis van de filosofie is dat er een klimaat moet zijn waar fun mogelijk is. 

Negatieve stress is een dooddoener voor een ondernemend, innoverend klimaat. Daarom letten we bij Oxypoint specifiek op deze pijlers voor een gezond klimaat. En om dat te doen gebruiken we de principes van de primordiale relatie. 

De primordiale relatie tussen alle teamleden moet in evenwicht zijn. 

Primo-wadde? 

“Er mag nooit één persoon alleen aan het woord zijn. Ik waak er als CEO over dat alle teamleden voldoende aan het woord zijn. Er moet een patroon zijn voor interactie. Verder moet er een balans zijn op deze zes pijlers. 
 

1. Een balans tussen een constructieve en kritische uitingen tijdens contactmomenten.

Jawel, dit is ook wiskunde. Die verhouding moet ⅓ tot ⅙ liggen. Kritische opmerkingen in een meeting zorgen voor stress. En stress zorgt voor inkrimpend enthousiasme en behoudsgezindheid. Daarom is het niet goed als een meeting eindigt met enkel een kritische noot. Dat boezemt een team geen vertrouwen in. Iedereen moet de kans krijgen om hun mening te poneren om verandering te stimuleren. De verhouding is eenvoudig te meten: aantal verbale statements, gedrag, bewegingen of gelaatsuitdrukkingen kunnen allemaal een vorm zijn van kritische uitingen. Micro-expressies zijn beter te leren tijdens zo’n telemeetings, want vaak is één participant afgeleid en beseft hij niet dat de anderen hem wel nog steeds kunnen zien. 
 

2. Bevragen vs. argumenteren, ofte, inquiry advocacy ratio! 

Er moet een balans zijn tussen bevragen en argumenteren. Maak tijdens een meeting de balans op tussen het aantal keer dat statements zoals ‘ik denk’ of ‘ik ben er echt wel zeker van dat…’ vallen versus het aantal keer dat diezelfde persoon ‘wat denk jij hiervan?’, ‘hoe zie jij het?’ of ‘hoe bedoel je?’ vraagt. Mensen die koste wat het kost hun mening proberen te door te drukken zijn storend voor de groep. De ideale ratio hier is 1/1. Men moet zijn standpunten zeker verdedigen, maar moet ook eens checken of iedereen mee is.
 

3. De andere t.o.v. jezelf 

Hoe vaak in een interactie wordt het perspectief van de andere in vraag gesteld? 

Hier dient ook de verhouding 1 op 1 te zijn. Maak je standpunt hard, maar stel onmiddellijk de vraag of er hier ook vanuit een ander perspectief naar gekeken kan worden. Het beste voorbeeld hiervan is de marketing. Ben ik mijn boodschap aan het framen vanuit het perspectief van de verkoper? Of hou ik rekening met hoe de gebruiker het ziet? 
 

4. De hoeveelheid nexi 

Nexi zijn het aantal koppelingen of verbindingen de gemaakt worden in gesprekken. Persoon A zegt X en persoon B pikt daar onmiddellijk op in en bouwt verder op het idee. Er zouden per uur zo’n dertigtal nexi’s moeten worden gelegd. Veel hé, maar die verbindingen kunnen alleen maar ontstaan als iedereen zich veilig voelt om zijn ideetjes te poneren. Dit is ook essentieel voor innovatie. 

 

5.  The big external goal! 

Als team moet je samen gedreven zijn door één gemeenschappelijk doel. Een duidelijke missie en visie en die moet dezelfde zijn. Iets wat ons pakt in onze darmen en ons hart. De passie, het vuur. Voel je het? Dat is zeker een ingrediënt voor innovatieve samenwerking.
 

6. Aanpassingsvermogen!

Het is in veel blogs verschenen, maar pivoteren en snel schakelen is de basis voor succesvolle innovatie. Jezelf steeds in vraag blijven stellen. Je op gepaste tijden afvragen of je het niet beter kan doen. Dat heb je nodig om nieuwe werkelijkheden te ontdekken. Nooit stilstaan, alles kan beter. Ook al lijkt het soms een grote sketch. 

Stimuleer de kleinste sparks of creativity. Hou rekening met deze zes elementen. Kijk met een open geest naar alles wat je doet en vergeet de flinke dosis fun zeker niet. Zo brouw je elke dag succesvol een idee of twintig. Ook in crisistijden. 

 

En waarom we dit belangrijk vinden, lees je hier! 

 

Back to overview